20180809_untitled_9900_edit.jpg

OVER ORELIA

Vanuit een jarenlange traditie in de ouderenzorg wil Orelia een warme thuis bieden aan (zorgbehoevende) ouderen. Dat doen we samen met hun familie en een toegewijd team aan medewerkers. Genegenheid en vriendschap vormen hiervoor de basis. We streven ernaar dat de residenten zich goed voelen, dat ze onze woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen ervaren als een comfortabele, veilige haven waar er gelegenheid is tot een zinvolle dagbesteding. Als resident heb je bij Orelia de regie over je leven in handen. Je bepaalt wat belangrijk is en hoe je wil wonen en (indien nodig) verzorgd worden. Orelia biedt de gepaste woon- of zorgvorm, de levenskwaliteit van de resident is onze prioriteit.

 

In 14 woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen krijgen meer dan 900 residenten de beste zorgen. Er werken bijna 700 mensen.

Check zeker onze vacatures.

ONZE WAARDEN

De waarden van Orelia vormen het DNA van onze organisatie. Ze verduidelijken ‘wie we zijn’ en ‘waar we voor staan’. Het is wat ons typeert en verbindt.

Icons_Orelia_10x10mm-Website_Care.png

Zorgzaamheid

We dragen zorg voor onze bewoners én voor onze medewerkers door een veilige en stimulerende (werk)omgeving te creëren. Het welzijn van onze mensen staat daarbij altijd voorop.

Icons_Orelia_10x10mm-Website_Heart.png

Respect

Respect is de rode draad door alles wat we bij Orelia doen. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om, zowel met de mensen die bij ons wonen als met de mensen waarmee we werken. We dragen zorg voor de infrastructuur en gaan verantwoord om met onze middelen.

Icons_Orelia_10x10mm-Website_Trust.png

Vertrouwen

Vertrouwen is de basis voor de relatie van Orelia met haar stakeholders. We gaan correct om met vertrouwelijke informatie. Orelia doet al het mogelijke om het vertrouwen van anderen niet te beschamen.

Icons_Orelia_10x10mm-Website_Innovatie.p

Innovatie

Voorsprong door innovatie zit in ons DNA. We willen onszelf en onze manier van werken voortdurend verbeteren. We verleggen continu onze technologische grenzen en zorgen ervoor dat onze medewerkers zich steeds verder kunnen ontwikkelen.

HISTORIEK

De historiek van Orelia gaat terug tot 1979. Op dat moment startten de broers Van den Brande met de uitbating van hun eerste rusthuizen. Al snel groeide de naam Van den Brande uit tot een vaste waarde binnen de zorgsector. Na de jarenlange succesvolle uitbating van verschillende huizen rijpte het idee om de bouw ervan in eigen handen te nemen.

Daartoe werd in 1992 R&S opgericht. R&S trad op als bouwcoördinator voor het bouwen van rusthuizen en serviceflats, de groep Van den Brande verzorgde de uitbating ervan.

​Eind 2008 fuseerde de Groep Van den Brande met Restel Résidences tot Armonea. Zo werd de bouwcoördinatie van tal van nieuwe Armonea rusthuizen door R&S gerealiseerd. Zo breidde de jarenlange ervaring in de zorgsector nog verder uit en bleef R&S op de hoogte van de specifieke noden in de seniorenzorg.

Sinds 2012 coördineert R&S ook de bouw van rust- en verzorgingstehuizen voor derden en sinds 2015 staat R&S opnieuw in voor de exploitatie van eigen woonzorgcentra.

Eind 2016 onderging R&S een volledige transformatie en werden alle activiteiten gebundeld onder de koepel van Orelia.

 

Vijf jaar later heeft Orelia 14 woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen onder haar hoede.