top of page
IMG_5223.JPG

Travailler comme
aide-soignant(e)

En tant qu'aide-soignant, vous êtes un maillon crucial dans le fonctionnement de nos résidences pour personnes âgées. Vous aidez nos résidents dans leurs soins personnels et vous êtes responsable des tâches d'assistance infirmière. Vous êtes également une caisse de résonance pour nos résidents. Ils peuvent donc s'adresser à vous pour leurs préoccupations quotidiennes.

Vos compétences

En tant qu'aide-soignant diplômé, vous aimez travailler avec les personnes âgées et mettez tout en œuvre pour leur garantir une qualité de vie la plus optimale possible.

Vous avez un intérêt actif pour les soins aux personnes âgées et nouez facilement le contact.

Vous aimez prendre l’initiative et vous voyez rapidement ce qui doit être fait.

 

Véritable joueur d'équipe, vous rejoignez une équipe chaleureuse où vous travaillez avec vos collègues pour fournir des soins personnalisés à tous les résidents. ​

Vous êtes ponctuel, flexible et le travail le soir et le week-end ne vous effraie pas.

Vous arrivez dans un environnement moderne où nous organisons régulièrement des activités pour nos résidents.

Votre formation

En tant qu'aide-soignant(e), vous avez suivi l'une des formations suivantes : ​

 • 7e année de l'enseignement secondaire professionnel dans le domaine des soins à domicile et des soins aux personnes âgées / aide-soignant

 • Soignant / Professionnel de la santé ​

 • Formation professionnelle pour adultes : soignant / professionnel de la santé

Amina zorgkundige.jpg

Kelly, aide-soignante:
 

 « Chez Orelia, j'ai la possibilité de me développer et de suivre diverses formations. Vos qualités sont utilisées et vous pouvez mettre en valeur vos talents. Les résidents reçoivent donc ici les soins dont ils ont besoin, ce qui en fait un lieu de travail très agréable. »

Travailler dans
les soins aux personnes âgées

Vous construisez un lien précieux avec les personnes et vous êtes reconnu pour votre travail. Par les personnes que vous aidez, mais aussi par vos collègues.

Orelia vous assiste si nécessaire dans un travail variable et stimulant et travaille avec vous à votre développement professionnel.

 • Waarom deze enquête?
  Orelia wil weten hoe tevreden haar medewerkers zijn. De resultaten zullen ons in staat stellen om eventuele problemen te lokaliseren en gericht aan te pakken.
 • Waarom een zo uitgebreid en diepgaand onderzoek?
  De vragenlijst bestaat uit een 80-tal vragen en wordt voorgelegd aan alle medewerkers van Orelia Zorg. Om een scherpe ‘foto’ van de beleving van de medewerkers te krijgen, is het erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het onderzoek. Bovendien willen we hiermee een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de aspecten die de motivatie en betrokkenheid van medewerkers beïnvloeden. Hoe ‘scherper’ de foto, hoe duidelijker de verbeterpunten gedefinieerd kunnen worden.
 • Hoeveel respons is nodig?
  We streven naar een respons van minimaal 80%, dat is erg ambitieus. Maar hoe groter de respons op het onderzoek, hoe beter.
 • Is medewerking verplicht?
  Medewerking is niet verplicht. We vinden het niet zinvol om medewerkers te verplichten om mee te werken, dat levert vaak geen betrouwbare resultaten op. Het beeld dat het onderzoek oplevert, moet goed in kaart brengen hoe groot de eventuele werkpunten zijn. We gaan ervan uit dat een professionele aanpak van het onderzoek, een goede communicatie en vooral een goede opvolging het vertrouwen van de medewerkers wint. We doen dan ook een warme oproep om je mening met deze enquête kenbaar te maken.
 • Hoe zit het met de vertrouwelijkheid of anonimiteit?
  Orelia is er alleen maar bij gebaat dat alle medewerkers de vragen zo eerlijk en open mogelijk beantwoorden. Absolute voorwaarde daarbij is dat de vragenlijst anoniem kan ingevuld worden. Het waarborgen van de anonimiteit is een van de redenen waarom BING Research, als extern bureau, het onderzoek zal begeleiden.
 • Hoe kan de anonimiteit gewaarborgd worden?
  - De medewerkers die de vragenlijst op papier invullen, krijgen een vertrouwelijkheidsenvelop van BING Research. - De medewerkers die de vragenlijst online invullen, doen dat op een beveiligde server. Enkel de medewerkers van BING Research krijgen inzage in de antwoorden. - Het onderzoeksbureau aanvaardt geen opengescheurde enveloppen. Enveloppen die geopend werden op voorhand, worden meteen vernietigd. - BING Research verricht geen analyses op groepen medewerkers (bv. team/afdeling) die kleiner zijn dan 5 medewerkers. - Het onderzoek is strikt anoniem. Het is niet de bedoeling individuele meningen te traceren. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je op je mening zult worden aangesproken. Uiteraard vragen we je wel om een zo reëel mogelijk beeld te geven van je betrokkenheid en beleving op dit moment. De organisatie schiet er immers niet veel mee op wanneer je in ‘extremen’ vervalt of ‘oude koeien uit de sloot haalt’. Baseer je in je oordeel op de situatie van de laatste 12 maanden.
 • Hoe scoort Orelia ten opzichte van de sector?
  Het is bij een onderzoek als dit heel belangrijk dat je de resultaten van je eigen werkgever kan zien ten opzichte van de betrokkenheid, de motivatie en de loyaliteit in gelijkaardige organisaties. Wat zijn de sterktes en zwaktes van Orelia ten opzichte van die andere organisaties? BING Research beschikt over de gegevens van een 300-tal woonzorgcentra in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
 • Wat gebeurt er met de resultaten?
  Het onderzoek loopt van 12 maart tot en met 2 april 2019. De resultaten van het onderzoek zullen in de maand mei 2019 door BING Research gepresenteerd worden aan de directie en de directeurs van de woonzorgcentra. Nog voor de zomer zal een samenvatting van deze resultaten gepresenteerd worden. In deze presentatie zullen niet alleen de resultaten bekendgemaakt worden maar zal tevens het ‘globale’ actieplan toegelicht worden.
 • Wat doet Bing Research?
  BING Research specialiseert zich sedert 1984 in het uitvoeren van perceptieonderzoeken in alle sectoren. Ingrid Goovaerts, managing partner van Bing Research begeleidt het project binnen de organisatie samen met de HR-afdeling van bij de opstart tot aan de presentatie van de resultaten.
bottom of page