top of page

Travailler chez Orelia

Chez Orelia, près de 1 000 personnes donnent chaque jour le mieux d'elles-mêmes pour offrir un endroit chaleureux aux personnes âgées. Parce que tout le monde a droit à une ‘vieillesse sans souci’.

 

Étant donné que notre offre est en constante évolution, nous sommes à la recherche d'infirmiers/ères, d'aide-soignant(e)s et de nombreux autres professionnels pour nos résidences pour personnes âgées. Nous accueillons également avec plaisir les stagiaires, les étudiants jobistes et les volontaires.

Wat betekent 'Samen Goud Worden'?

Orelia staat synoniem voor goud. Goud is niet zomaar een metaal, het symboliseert veel meer. Het staat voor alles wat waardevol, tijdloos, duurzaam, sterk en kostbaar is. Het is iets om trots op te zijn, iets waar mensen met bewondering naar kijken.

En laten we eerlijk zijn, onze ouderen worden vaak ondergewaardeerd,

terwijl zij de gouden generatie zijn.

Bij Orelia beleven zowel medewerkers als bewoners gouden tijden. Ze hebben samen een prachtige tijd. Dat komt omdat ze elkaar versterken en elkaar laten stralen.

Onze beloften

Waardevol en kostbaar

Wij geloven dat onze ouderen net zo kostbaar zijn en behandelen hen met de waarde die ze verdienen.

Duurzaam

Onze zorg blijft altijd glanzen. We zijn toegewijd aan het leveren van consistente en hoogwaardige zorg. 

Tijdloos

Onze zorg is niet gebonden aan tijd. Wij zijn er altijd voor onze bewoners, op elk moment van de dag.

Zeldzaam

Goede zorg is zeldzaam, en daarom streven wij ernaar om de beste zorg te leveren die er is. 

Infirmier

Dans nos centres de soins résidentiels, vous travaillez avec des personnes âgées vulnérables. Chaque jour offre de nouveaux défis, mais également beaucoup de satisfaction.

Dans nos centres de soins résidentiels, vous travaillez dans l'environnement familial de nos résidents, ce qui vous permet de tisser rapidement des liens étroits avec eux.

IMG_1072 normaal.jpeg

Postes vacants

Étant donné que notre offre ne cesse de croître, nous sommes toujours à la recherche d'infirmiers/ères, d'aide-soignant(e)s et de nombreux autres professionnels pour nos résidences pour personnes âgées.

Nous accueillons également avec plaisir les stagiaires, les étudiants jobistes et les volontaires.

IMG_0987.jpg

La parole aux collègues

« Si vous pouvez travailler avec le cœur, vous aurez une grande satisfaction au travail et recevrez l'appréciation des gens. »

Les atouts
d'Orelia

01

Orelia s'occupe également de vous et votre carrière.

02

Ensemble, nous sommes forts, nous nous engageons tous les jours. Vous pouvez compter sur votre équipe, vos supérieurs et la direction.

03

Nous offrons un endroit chaleureux pour nos résidents et un lieu de travail chaleureux pour nos collaborateurs.

04

Orelia soutient les installations locales, mais celles-ci conservent leur individualité et leur culture locale.

05

Une institution de soins belge avec une croissance stable.

« Ici, chez Orelia Puthof, je peux vraiment créer un lien avec les résidents et les collègues. J'ai commencé ici comme étudiant jobiste et je me sens ici chez moi. » - Lisa

Travailler dans
les soins aux personnes âgées

Vous construisez un lien précieux avec les personnes et vous êtes reconnu pour votre travail. Par les personnes que vous aidez, mais aussi par vos collègues.

Orelia vous assiste si nécessaire dans un travail variable et stimulant et travaille avec vous à votre développement professionnel.

Travail étudiant 
ou stage

Nous avons de nobreux jobs étudiants. pour les week-ends ou les vacances scolaires. Par exemple, en tant qu'aide-soignant, aide-ménagère ou aide-cuisinier.

Envoyez votre candidature spontanée auprès de la résidence pour personnes âgées de votre choix.

Ce que nous estimons important

Les valeurs d'Orelia sont l'ADN de notre organisation. Elles définissent qui nous sommes et ce que nous défendons. Il s'agit de ce qui caractérise et unit nos résidences pour personnes âgées.

Icons_Orelia_10x10mm-Website_Care.png

Bienveillance

Icons_Orelia_10x10mm-Website_Heart.png

Respect

Icons_Orelia_10x10mm-Website_Innovatie.p

Innovation

 • Waarom deze enquête?
  Orelia wil weten hoe tevreden haar medewerkers zijn. De resultaten zullen ons in staat stellen om eventuele problemen te lokaliseren en gericht aan te pakken.
 • Waarom een zo uitgebreid en diepgaand onderzoek?
  De vragenlijst bestaat uit een 80-tal vragen en wordt voorgelegd aan alle medewerkers van Orelia Zorg. Om een scherpe ‘foto’ van de beleving van de medewerkers te krijgen, is het erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het onderzoek. Bovendien willen we hiermee een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de aspecten die de motivatie en betrokkenheid van medewerkers beïnvloeden. Hoe ‘scherper’ de foto, hoe duidelijker de verbeterpunten gedefinieerd kunnen worden.
 • Hoeveel respons is nodig?
  We streven naar een respons van minimaal 80%, dat is erg ambitieus. Maar hoe groter de respons op het onderzoek, hoe beter.
 • Is medewerking verplicht?
  Medewerking is niet verplicht. We vinden het niet zinvol om medewerkers te verplichten om mee te werken, dat levert vaak geen betrouwbare resultaten op. Het beeld dat het onderzoek oplevert, moet goed in kaart brengen hoe groot de eventuele werkpunten zijn. We gaan ervan uit dat een professionele aanpak van het onderzoek, een goede communicatie en vooral een goede opvolging het vertrouwen van de medewerkers wint. We doen dan ook een warme oproep om je mening met deze enquête kenbaar te maken.
 • Hoe zit het met de vertrouwelijkheid of anonimiteit?
  Orelia is er alleen maar bij gebaat dat alle medewerkers de vragen zo eerlijk en open mogelijk beantwoorden. Absolute voorwaarde daarbij is dat de vragenlijst anoniem kan ingevuld worden. Het waarborgen van de anonimiteit is een van de redenen waarom BING Research, als extern bureau, het onderzoek zal begeleiden.
 • Hoe kan de anonimiteit gewaarborgd worden?
  - De medewerkers die de vragenlijst op papier invullen, krijgen een vertrouwelijkheidsenvelop van BING Research. - De medewerkers die de vragenlijst online invullen, doen dat op een beveiligde server. Enkel de medewerkers van BING Research krijgen inzage in de antwoorden. - Het onderzoeksbureau aanvaardt geen opengescheurde enveloppen. Enveloppen die geopend werden op voorhand, worden meteen vernietigd. - BING Research verricht geen analyses op groepen medewerkers (bv. team/afdeling) die kleiner zijn dan 5 medewerkers. - Het onderzoek is strikt anoniem. Het is niet de bedoeling individuele meningen te traceren. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je op je mening zult worden aangesproken. Uiteraard vragen we je wel om een zo reëel mogelijk beeld te geven van je betrokkenheid en beleving op dit moment. De organisatie schiet er immers niet veel mee op wanneer je in ‘extremen’ vervalt of ‘oude koeien uit de sloot haalt’. Baseer je in je oordeel op de situatie van de laatste 12 maanden.
 • Hoe scoort Orelia ten opzichte van de sector?
  Het is bij een onderzoek als dit heel belangrijk dat je de resultaten van je eigen werkgever kan zien ten opzichte van de betrokkenheid, de motivatie en de loyaliteit in gelijkaardige organisaties. Wat zijn de sterktes en zwaktes van Orelia ten opzichte van die andere organisaties? BING Research beschikt over de gegevens van een 300-tal woonzorgcentra in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
 • Wat gebeurt er met de resultaten?
  Het onderzoek loopt van 12 maart tot en met 2 april 2019. De resultaten van het onderzoek zullen in de maand mei 2019 door BING Research gepresenteerd worden aan de directie en de directeurs van de woonzorgcentra. Nog voor de zomer zal een samenvatting van deze resultaten gepresenteerd worden. In deze presentatie zullen niet alleen de resultaten bekendgemaakt worden maar zal tevens het ‘globale’ actieplan toegelicht worden.
 • Wat doet Bing Research?
  BING Research specialiseert zich sedert 1984 in het uitvoeren van perceptieonderzoeken in alle sectoren. Ingrid Goovaerts, managing partner van Bing Research begeleidt het project binnen de organisatie samen met de HR-afdeling van bij de opstart tot aan de presentatie van de resultaten.

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez?

Notre section FAQ vous aidera.

OÙ NOUS TROUVER ?

236666 ORELIA - Landkaart_Belgie_FR-V03.jpg
bottom of page